کارشناس تولید محتوا بصورت دور کاری  (انجام کار خارج از شرکت): 

۱- کارشناس محتوا نویس برای کالاهای عمومی بصورت دور کاری از سراسر کشور مورد نیاز میباشد.افراد علاقمند که توانایی نوشتن و ایجاد محتوا را دارند (بدون هرگونه پیش شرط سنی تحصیلی و … )  بدون نیاز به  مراجعه حضوری به شرکت  حتی برای مصاحبه پس از تماس و توافق برای همکاری میتوانند در این بخش بر اساس قالب های تعیین شده برای لیست محصولات ارایه شده از طرف این شرکت  تولید محتوا نموده و حق الزحمه آن را دریافت نمایند . تمام مراحل کار بصورت تماس تلفنی و یاایمیل صورت میگیرد

استخدام کارشناس محتوا بصورت دایمی (کار در محل شرکت) :

۲- کارشناس تولید محتوا بصورت تمام وقت با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط

لطفا در اگهی عنوان شغل درخواستی تمایل خود را بصورت  تمام وقت و یا پاره وقت اشاره شود.

آشنایی با تجارت الکترونیک تسلط کامل به جستجوی اینترنتی

آشنایی با نرم افزارهای Photoshop ، Adobe Illustrator و سایر نرم افزارهای مرتبط

تسلط به زبان انگلیسی در حد نیاز و تسلط کامل به اصول نگارش فارسی

توانایی تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی

داشتن سوابق کاری مرتبط با موارد فوق الزامیست

اولویت با افراد  با سابقه کار در سایت های فروشگاه اینترنتی

مسول ورود اطلاعات (انجام کارخارج شرکت):

۳- مسول ورود اطلاعات برای کالاهای عمومی بصورت دور کاری از سراسر کشور مورد نیاز میباشد.افراد علاقمند که توانایی کار تکراری ولی بادقت و همچنین نوشتن و ایجاد محتوا را دارند (بدون هرگونه پیش شرط سنی تحصیلی و … )  بدون نیاز به  مراجعه حضوری به شرکت  حتی برای مصاحبه پس از تماس و توافق برای همکاری میتوانند در این بخش بر اساس قالب های تعیین شده برای لیست محصولات ارایه شده از طرف این شرکت  ورود اطلاعات نموده و حق الزحمه آن را دریافت نمایند . تمام مراحل کار بصورت تماس تلفنی و یاایمیل صورت میگیرد .